12,30 kg ponty

Szviridov Alex
12,30 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2024-05-24

Eddig fogott halak:
2024-05-24: MAGASPART, ponty, 12,30 kg