13,40 kg ponty

Bakos Rudolf
13,40 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2024-03-18

Eddig fogott halak:
2024-03-18: MAGASPART, ponty, 13,40 kg
2023-06-14: MAGASPART, ponty, 10,10 kg