14,14 kg ponty

Bóka Gábor
14,14 kg ponty, MAGASPART

Dátum: 2019-07-27

Eddig fogott halak:
2021-09-26: MAGASPART, ponty, 11 kg
2019-07-27: MAGASPART, ponty, 14,14 kg